Олександр Довженко у Києві

Віхи історії Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана

Перша світова війна. Зміна ситуації на Південно-Західному фронті (внаслідок наступу військ генерала Брусилова) обумовила те, що керівництво Київського комерційного інституту влітку 1916 р. звернулося з проханням до головнокомандувача Південно-Західним фронтом про повернення до Києва, що і відбулось і з осені 1916 р. Київський комерційний інститут відновив навчальний процес у Києві.

Тривав вступ нових абітурієнтів, зокрема, саме в цей час до інституту вступив О.П. Довженко: 28 липня 1917 р. він подав заяву про вступ і з осені 1917 р. розпочав навчання у ньому.

Довженко вступив туди лише тому, що його атестат не давав можливості вступати до інших вищих навчальних закладів, і це був засіб здобути хоча б якусь вищу освіту. Вчився погано, бракувало часу та старанності. Того таки року, коли за гетьмана Павла Скоропадського в Києві відкрилася Українська академія мистецтв, став її слухачем.

Повалення самодержавства Олександр Довженко зустрів з радістю «собаки, що зірвався з цепу», з вірою, що тепер «вже все цілком ясно, що земля у селян, фабрики у робітників, школи в учителів, лікарні у лікарів, Україна в українців, Росія в росіян». Але потім, переглянувши свої юнацькі гарячі пориви, Довженко назвав їх засліпленням людей, «що вийшли з погреба» — адже на той час він не мав «нормальної, здорової політичної освіти, найменшої уяви про боротьбу класів та партій», про марксизм.

ВІКІПЕДІЯ

https://uk.wikipedia.org/wiki/

У 1918 році, будучи вже головою громади комерційного інституту, Довженко організував загальностудентський мітинг протесту проти призову до лав гетьманської армії. Учасників демонстрації було розігнано, близько двадцяти вбито, багатьох поранено.

Академію Довженко так і не закінчив, а інститут, за його словами, відвідував до 1920 чи 1921 року.

https://kneu.edu.ua/ua/University_en/about_university/milest_of_hist/

На початку 1920 року вступив до партії боротьбистів, яка через кілька тижнів самоліквідувалася, а всі її члени влилися до лав КП(б)У. Довженко займав різні посади: секретаря Київського губернського відділу народної освіти, комісара Державного оперного театру (нині – Національний академічний театр опери та балету України імені Тараса Шевченка).

https://nlu.org.ua/event.php?id=1280

КіноWall — випуск №1. «Земля» Олександра Довженка

https://www.youtube.com/watch?v=YNcjK1yg7nQ